Dostupné materiály
Vyberte si výrobcu, následne požadovanú hrúbku a potom farbu dekoru.
Vybraný dekor
Orientácia vybraného dielca
V objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru. Pri potrebe objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu-dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku.
HRANOVANIE Hranovanie s inou farbou
Dĺžka Šírka Kus Otáčanie Názov Poznámka Horná Dolná Pravá Ľavá (označte a vyberte farbu)
Duplovanie

Falošný duplung